ĎSaccŗjuí in  umidu                                                                 
Saccŗju a ispezzatinu


Crapa a ispezzattinu                                                             
Ispezzattinu 'e crapa chin armidda


Porchededdu 'e latte a orrÚstu                                                
Porchededdu 'e latte cottu a orrÚstu


Bistecca 'e porcu cotta in sa cradica 
                                     
bistecca 'e porcu cotta in sa cradica


SirvÚne a ispezzatinu chin rommasinu                                    
SirvÚne in ummidu, chin olia
bÚddoro e rommasžnuCordedda a orrostu                                                                   
CordŤdda  'anzone a orrÚstu


Bistecca 'e vitella a orrÚstu                                                       
Bittella a orrÚstu

Frutta  
                                                                                  


Seada chin mŤle                  
                                                   


RecÚttu chin mŤle                                                                  Durche att' in dommo   
                                                       


Gelato   
                                                                               
    
Casu 'ervŤche                                                                             
Casu  nÚu de ervŤche


ĎCasu Caentauí   
                                                                       
Casu nÚu caentau de evŤche        Casu mýchidu  
                                                                          
Casu mýchidu 'e caseifiziuCŗsu de donnia zenža 
                                                                 
Cŗsos de donnia zenža
 

Issalada'e donnia zenža 
                                                                                                 


Patŗta a ĎCassÚlaí                                                                     
Patŗta in  umidu chin tammŗta


Predinzanu a cassÚla                                                                   
Predinzanu a cassÚla chin tammŗta


Fŗ vrisca chin menta                                                                   
Fŗ vrisca chin menta
Anzelottoso (de casu)                                  9,00                         
Anzelottoso cundžos chin bŗgna


ĎMacarrones  de  Punzuí 
                                                          
Macarrones de punzu chi sugu 'e petta


ĎPane  Frattauí  
                                                                         
Pane Carasau cundžu
chin sugu 'e tammatta,
casu e un ÚuĎGulurzonesí chin su sugu      
                                                            
Pasta prena de casu,patata
e menta e cundioso chin su suguPenninoso de ispÚsoso 
                                                               
P
enninoso cundžoso chin sugu 'ispÚsoso


ĎMacarrones  Furriaosí 
                                                               
MacarrÚners de punzu urriaoso
chin casu vriscu 'e crapa
Presýttu e Olža                                                                        
Presýttu crý nostranu e olža

Sartizzu nostranu                                                                   

Sartžzzu nostranu


Tuntunnžu 'Erula                
                                                    
Tuntunnžu  'Erula


Antipastos de donnia zenža                                                    
Presuttu, sartizzu
e casoso de su casuffiziu de idda
    
                        
ĎZurretteí                                                                                   
Sambene de erveche cottu in cassarola


Casoso de donnia zenža       
                                                     
Donnia zenža de casoso de su casufiziu de idda
"Sos Macarronese"
Po Cummenzare
Home
Il nostro Mený
Le nostre ricette
Il nostro territorio
Dove siamo
Recensioni e Link
Contatti
'Erdýra
Sa Petta
Su cŗsu
Frutta e Durchese